Wikiwijk

wikiwijk

De meeste wijken maken al gebruik van Sociale Platforms als Facebook of Nextdoor. Ze werken goed als de kat is weggelopen of als er een enge man in straat loopt. Maar vragen over de eigen gezondheid vertouwen we er niet zomaar aan toe. Zodra Privacy een rol speelt willen we zelf de regie hebben over wie de communicatie leest en hoe zichtbaar men zelf is.

Wikiwijk is een online platform dat mensen in staat stelt gezamenlijk via internet zaken te regelen voor het dagelijks functioneren en eigen woonomgeving. Met community-gereedschap zoals gedeelde agenda en kalender, taken en activiteiten, marktplaats en gedeelde media in openbare of besloten groepen. Wikiwijk ondersteunt de in de ogen van SamenBeter steeds belangrijker wordende samenwerking tussen burgers, vrijwilligers en professionals. 

Wikiwijk functioneert niet alleen als community-omgeving maar ook als koppel-platform waarop andere applicaties kunnen worden aangesloten. De architectuur van Wikiwijk is open (open source) zodat nieuwe componenten ook door derden kunnen worden ontwikkeld en koppelingen met domotica-toepassingen en eHealth-omgevingen mogelijk zijn. 

Proeftuinen in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven maken gebruik van Wikiwijk. Klik op de links om een kijkje te nemen op hun buurtplatform:

 

Wat ga je bereiken met deze tool?

Een buurtplatform zorgt ervoor dat bewoners elkaar kunnen vinden, dat ze weten wat er in hun wijk speelt en georganiseerd wordt. Op deze manier wordt het voor bewoners gemakkelijker om verbindingen te leggen en met elkaar een hecht netwerk te vormen.