Registreer jezelf als beheerder van je Proeftuin 

Wat ga je bereiken met deze tool?

Wees duidelijk over je rol, je verantwoordelijkheden, je rechten en plichten. Zorg dat je aanspreekbaar bent, deel je telefoon en email.