Netwerktool

netwerk

Elke wijk heeft een rijk netwerk met actieve professionals en bewoners. In een netwerksessie probeer je zoveel mogelijk van deze mensen bij elkaar te brengen. Je kunt deze tool gebruiken om het netwerk in de wijk in kaart te brengen tijdens zo'n sessie en samen te vatten in een smoelenboek. Dit smoelenboek kan vervolgens worden verspreid in het netwerk, zodat iedereen een duidelijk overzicht heeft van de mensen in het netwerk.

De tool bestaat uit twee templates die je helpen om een smoelenboek van al deze mensen te maken:

  1. Het Profiel-Template
    Hierop vult iedereen basis contactgegevens in. Maak een foto van de persoon en voeg deze later aan deze pagina toe.
  2. Het Vragen-Template
    Iedereen beantwoord deze vragen, zodat er een duidelijk beeld ontstaat van de activiteiten van deze persoon, waarvoor je bij hem/haar terecht kunt en waar ze hulp bij nodig hebben.

De netwerksessie kun je verder zelf inrichten zoals je wilt. Je kunt bijvoorbeeld beginnen met een gesprek om gezamenlijk alle organisaties en mensen in de wijk in kaart te brengen. Vervolgens laat je iedereen meer de diepgang ingaan met behulp van de templates. Uiteindelijk verzamel je alle ingevulde formulieren en voeg je ze samen tot een smoelenboek dat weer verspreid kan worden in het netwerk van de wijk (vraag hier wel toestemming voor!).

Deze tool is ontwikkeld door Dennis Lohuis van proeftuin Zorgvrijstaat Rotterdam West.

Wat ga je bereiken met deze tool?

Professionals en actieve bewoners hebben een overzicht van de verschillende rollen in de wijk en weten waarvoor ze bij elkaar terecht kunnen.