Meten is Weten

De link naar de 0-meting: https://public.3.basecamp.com/p/6yS7PKAQF3DmsPJxsDhG9SVz

De link naar de 1-meting: https://public.3.basecamp.com/p/GQFL4yUHY8KjU5CXhbJ1aCam

De link naar de toelichting:  https://public.3.basecamp.com/p/h8b8ks55TiMKdz27xygCXkXf

Wat ga je bereiken met deze tool?

Het motto van SamenBeter is ‘doen, leren, verbinden’. Het leren en verbinden wordt vergemakkelijkt door de ontwikkelingen te volgen, de voortgang te beschrijven en daarover met elkaar in gesprek te zijn en te evalueren. Kolb beschrijft de volgende leercyclus:

kolb

 

Het format is slechts een hulpmiddel en mag vrij worden benut. Het gaat erom dat iedere wijk zijn verhaal vertelt. Door de verhalen naast elkaar te leggen ontstaat er een extra mogelijkheid om van en met elkaar te leren en wellicht rode draden te ontdekken. 

Een ander doel van ‘meten is weten’ is een verhaal op te bouwen en naar elkaar en naar andere stakeholders te kunnen onderbouwen wat we doen en waarom.

Meten doen we zowel kwalitatief als kwantitatief. Niet alleen per wijk, maar ook over de wijken heen. Het accent (in deze fase in ieder geval) ligt op de narratieve beschrijving. Aanvullingen met kwantitatieve gegevens zijn uiteraard welkom.

ZIE VERDER DE TOELICHTING