een Diagnose stellen: De Vraagbaak

Na de kick-off in amsterdam westerpark is deze de log aangemaakt voor ervaringen en opmerkingen m.b.t. het in gebruik nemen van de Vraagbaak en het aansluiten/betrekken van de wijk.

Wat ga je bereiken met deze tool?

In Amsterdam testen we 'de Vraagbaak' die dat mogelijk maakt. We rapporteren daarover zodra we resultaten hebben!