Netwerk

Gebruikers

Alexander Hogendoorn
Zorgvrijstaat

Alexander Hogendoorn

Ik heb Maatschappelijk Werk, Pedagogiek en Bestuurskunde gestudeerd en ben altijd geboeid geweest door invloed die sociale en overige omgevingsaspecten (zoals bijvoorbeeld beleid en stedelijke omgeving) op het gedrag van mensen en groepen heeft. In mijn werk staat eigenlijk steeds het verbinden van de perspectieven van 'de straat' met de wereld van 'het beleid' en het organiseren van netwerksamenwerking centraal. Ik heb gewerkt als reclasseringswerker, projectsecretaris sociaal verslavingsbeleid en als projectmanager beschermde woonvormen en werkcentra voor verslaafde prostituees en dak- en thuislozen. Ik heb in een rol als netwerkregisseur de complexe ouderenzorg leren kennen en daarbij mogen werken aan vernieuwende vormen van netwerksamenwerking. 

Samen met Ton Mosheuvel en Ton Bakker startte ik het Preventie Collectief. Omdat preventie het vliegwiel voor de gewenste transitie in de zorg en het sociale domein kan vormen. Het denken van uit de levensloop van mensen staat daarbij centraal. Binnen het netwerk delen wij onze kennis en ervaringen en in wisselende samenstellingen werken wij aan vernieuwing op het snijvlak van een geïntegreerde wijk/gebiedsaanpak, netwerkzorg en digitale innovatie. 

Rol in SamenBeter
Zorgvrijstater

In 2013 ontmoette ik Dennis Lohuis (buurtgenoot en social designer) in de Leeszaal Rotterdam West. Wij stelden ons de vraag: 'wat betekent het nu in de praktijk dat mensen meer met en voor elkaar moeten gaan zorgen?' Die vraag vormde de basis voor de Zorgvrijstaat. “Ik had toen niet kunnen vermoeden welke vragen er op ons pad zouden komen en welke kwaliteiten we in de wijk zouden tegenkomen. Zorgvrijstaat werkt aan een zorgzame wijk en richt zich op het versterken van 'het organiserend vermogen van de wijk'. We vormen als het ware een laboratorium voor sociale innovatie en zijn actief in Rotterdam West (Oude Westen, Middelland en Nieuwe Westen). We werken continu aan het verbinden van mensen en netwerken. Als 'Zorgvrijstater' richt ik mij vooral op het ontwikkelen van een wijk-community voor geestelijk welbevinden, persoonlijke ontwikkeling (maatschappelijk herstel) en wijkpsychiatrie. Ik ben kwartiermaker eCommunity. 
 


Organisatie
http://www.zorgvrijstaat.nl

Proeftuinen (webbers)
anders
Projectleider proeftuin De Nieuwe GGZ Roermond
Martijn Koopmans
Projectleider proeftuin De Nieuwe GGZ Roermond

Martijn Koopmans

Rol in SamenBeter
ProeftuinleiderProeftuinen (webbers)
mariusvandalen
Eerste Verdieping Wikiwijk

mariusvandalen

Rol in SamenBeter
Proeftuinder

Organisatie
https://www.samenbeterwikiwijk.nl

ICT
anders
Sergej van Middendorp
Stichting Beter met Elkaar, Miles Ahead

Sergej van Middendorp

Rol in SamenBeter
Ik faciliteer het tot stand komen van de ICT in SamenBeter

Ik faciliteer het tot stand komen van de ICT in SamenBeter en verbind deze via de visie op GIDS met andere programma's zoals Medmij, Koppeltaal, en het informatieberaad. Dit doe ik samen met een kernteam van onafhankelijke architecten, privacy experts, ontwerpers, ontwikkelaars, projectleiders, en supporters, die op hun beurt een community van ICT leveranciers ondersteunen die hun producten via SamenBeter willen koppelen.
ICT
anders
Winfried
winfried
onafhankelijk
Winfried

winfried

Natuurkunde & humanistiek, juridisch & hulp verlenen, programmeren & organisatie, verbinden & provoceren

Rol in SamenBeter
Privacy expert

Het is mijn taak om te zorgen dat in SamenBeter op zo een manier met informatie omgegaan wordt dat je er beter van wordt, niet ziek.


Organisatie
https://www.tilanus.com/

ICT
aanjager doen, leren en verbinden
Anne-Marie Benschop
aanjager doen, leren en verbinden

Anne-Marie Benschop

Rol in SamenBeter
researcherICT
profielfoto
emilie
profielfoto

emilie

Rol in SamenBeter
OntwerperICT
profielfoto
Machteld Ploeg
profielfoto

Machteld Ploeg

Rol in SamenBeter
??Kernteam
Professionele zorgaanbieder
Michael Milo

Michael Milo

Rol in SamenBeter
VerbinderKernteam
anders
Sergej van Middendorp
Stichting Beter met Elkaar, Miles Ahead

Sergej van Middendorp

Rol in SamenBeter
Ik faciliteer het tot stand komen van de ICT in SamenBeter

Ik faciliteer het tot stand komen van de ICT in SamenBeter en verbind deze via de visie op GIDS met andere programma's zoals Medmij, Koppeltaal, en het informatieberaad. Dit doe ik samen met een kernteam van onafhankelijke architecten, privacy experts, ontwerpers, ontwikkelaars, projectleiders, en supporters, die op hun beurt een community van ICT leveranciers ondersteunen die hun producten via SamenBeter willen koppelen.
Kernteam
anders
avatar
Gijs Ockeloen
avatar

Gijs Ockeloen

Rol in SamenBeter
In de wijken vraag creeeren naar vitaliteitsaanbodKernteam
Prof. dr. Jim van Os
Jim van Os
Prof. dr. Jim van Os

Jim van Os

Jim van Os is hoogleraar in de psychiatrische epidemiologie en de publieke GGZ. Hij is voorzitter van de Divisie Hersenen van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

In 2009 stelde van Os voor om schizo-labels af te schaffen wegens gebrekkige wetenschappelijke onderbouwing en het risico van de  'attributie fout' - het fenomeen dat psychiaters en psychologen de patiënt niet meer als persoon kunnen zien vanwege pseudo-wetenschappelijke preconcepties die besloten liggen in het label. Hij stelde een ander, breed en syndromaal ziektebegrip voor dat uitnodigt tot verdere persoonlijke diagnose in plaats van ‘schizo’ stereotypering.

Eind 2015 startte Van Os, samen met Philippe Delespaul, Wilma Boevink, Michael Milo en Frank Schalken de breed gesteunde beweging 'De Nieuwe GGZ' . De hoeksteen daarvan is een multideskundige community met normaliserende zelfhulp, herstelgerichte weerbaarheidsbevordering, sociale holding en een consumer-driven sociale economie. De website 'PsychoseNet', met momenteel 75.000 bezoekers per maand, is een reeds langer bestaande eCommunity voor peer support en online hulp. De volgende stap zijn natuurlijk de Proeftuinen met wijkgerichte, bewoners geregisseerde zorg over een breed spectrum.

Rol in SamenBeter
wetenschapperStrategisch netwerk
Annemieke Roobeek; Netwerken, Ecosystemen en Collectieve Intelligentie
Annemieke Roobeek
Annemieke Roobeek; Netwerken, Ecosystemen en Collectieve Intelligentie

Annemieke Roobeek

Annemieke Roobeek is een Nederlandse wetenschapper en bestuurder en Hoogleraar Strategy & Transformation Management. Innoveren, organisatieverandering, nieuwe businessmodellen en andere competenties zijn vaak tegelijkertijd nodig en vragen om een strategische aanpak gebaseerd op netwerkend werken. Niemand kan het alleen en samenwerking binnen en buiten de organisatie is noodzakelijk om de juiste kennis, kunde en inzichten snel te kunnen inzetten. Prof. dr. Annemieke Roobeek is een pionier in het samenbrengen van strategische uitdagingen en onverwachte combinaties van mensen, bedrijven en organisaties. Ze is onafhankelijk  en zet haar brede kennis en ervaring in voor wie de urgentie voelt om verder te gaan om echt te vernieuwen. Ze is aan Nyenrode Business Universiteit verbonden als hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement en zij is Founder/CEO van MeetingMoreMinds sinds 1999. Intercompany networking, het ontsluiten van collectieve intelligentie en het onderbouwen van strategie met data-analyse en research is haar specialiteit. Ze is een inspirerend spreker die richting aan vergezichten geeft en mensen meeneemt in de toekomst die gisteren begonnen is.

Rol in SamenBeter
wetenschapperStrategisch netwerk
Philippe Delespaul

Philippe Delespaul

Philippe Delespaul is hoogleraar Zorginnovaties in de GGZ aan de Universiteit Maastricht en Mondriaan.

Samen met o.a. Jim van Os publiceerde hij begin 2016 het boek De Goede GGZ dat een radicale verandering in de geestelijke gezondheidszorg voorstelt. Minder symptoombestrijding en meer aandacht voor de herstel en weerbaarheid van de patiënten en hun netwerk.

Delespaul is werkzaam als klinisch psycholoog en supervisor en adviseert instellingen, belangengroepen en overheden in de Zuid-Limburgse regio en erbuiten over zorginnovatie. Hij is is bestuurslid van het CCAF en van F-ACT Nederland. Hij is mede initiatiefnemer van het User Research Center.

Delespaul is geïnteresseerd in wisseling in kwetsbaarheid en weerbaarheid in het verloop van hun dagelijkse leven van mensen. Hiervoor ontwikkelde hij de Psymate™ App, een op ESM gebaseerde methode, voor toepassing in de klinische praktijk. De PsyMate™ App is beschikbaar voor iedereen en kan door burgers worden gebruikt om weerbaarheid te ontwikkelen.

Philippe is de man van de inhoud: Voor wie de tijd heeft is het zeer de moeite om Wie geneest de Geesteszorg te bekijken waarin hij uitgebreid zijn verhaal doet!

Rol in SamenBeter
wetenschapperStrategisch netwerk
Arnold Weel

Arnold Weel

Rol in SamenBeter
artdirector

De manifestatie van SamenBeter is 'werk in uitvoering': open, toegankelijk, ongepolijst en voor verbetering vatbaar. Uitgangspunt van de website is het schoolbord. De live events van SamenBeter hebben de sfeer van een open marktplein (met uitglijders richting rondreizend circus).
Ontwerpers
Bewoner
profielfoto
wendelatroll
profielfoto

wendelatroll

Rol in SamenBeter
Communicatie, PR, Media, Social MediaOntwerpers
anders
Minke
Reframing Studio

Minke

Rol in SamenBeter
Ontwerper

Organisatie
http://www.reframingstudio.com

Ontwerpers
anders
Arjen Oenema
Reframing Studio

Arjen Oenema

Rol in SamenBeter
OntwerperOntwerpers
anders
profielfoto
emilie
profielfoto

emilie

Rol in SamenBeter
OntwerperOntwerpers
Klomp
elz' Achtse Barrier

Klomp

Rol in SamenBeter
bestuur Samen Beter, proeftuin EindhovenBestuur
Professionele zorgaanbieder
profielfoto
Machteld Ploeg
profielfoto

Machteld Ploeg

Rol in SamenBeter
??Bestuur
Professionele zorgaanbieder
PPierik
Mediant

PPierik

Rol in SamenBeter
Bestuur SamenBeter

Vanuit Ervaringsdeskundig perspectief
Bestuur
Ervaringsdekundige
KoenDortmans

KoenDortmansprofielfoto
Marijke
profielfoto

MarijkeDe Oude Bieb
dob@lewenborg
Stichting De Oude Bieb
De Oude Bieb

dob@lewenborg

Als De Oude Bieb faciliteren we voor de bewoners uit de wijk Lewenborg een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar ruimte is voor een gratis kopje koffie of thee. Niets moet, maar een luisterend oor is altijd aanwezig. Vrijwilligers en bezoekers kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten en trainingen.

Organisatie
https://www.deoudebieblewenborg.nl/

profielfoto
gerco
Zorgwaard, project SLIMLANGERTHUIS
profielfoto

gerco

Rol in SamenBeter
Proeftuin begeleider

Als projectleider ben ik verantwoordelijk voor het realiseren van tastbare resultaten, opgebouwd uit en ontstaan door SAMENWERKING.
Alleen ben je sneller, samen kom je verder!


Organisatie
http://www.zorg-waard.nl

Egbert Bleyenburg
Egbert Bleyenburg
Overboord webprojecten
Egbert Bleyenburg

Egbert Bleyenburg

https://www.linkedin.com/in/egbertbleyenburg/

Rol in SamenBeter
Ontwikkeling website

Doel van de website is om een een community en kennishub te worden voor de proeftuinleiders. We proberen flexibel te reageren op vragen uit die community. We beginnen niet met een groot alomvattend plan, maar we proberen de site ook langzaamaan, en gedreven door de behoefte uit de community, op te bouwen.


Organisatie
http://www.overboord.nl

Gorry

Gorrymoet.jansen

moet.jansenSasseku

SassekuNico Kamminga, initiatiefnemer Caredate
nicokamminga
Nico Kamminga, initiatiefnemer Caredate

nicokammingaprofielfoto
KajHendrix
Reframing Studio
profielfoto

KajHendrix

Rol in SamenBeter
Designer

Organisatie
http://www.reframingstudio.com/

profielfoto
Aarkel
xtravalue
profielfoto

Aarkel

Rol in SamenBeter
??profielfoto
Marjolein
profielfoto

Marjoleinprofielfoto
Inabetterworld18
profielfoto

Inabetterworld18Eric Franck

Eric FranckFoto Peter in Brugge
Peter van der Kort
Arkin
Foto Peter in Brugge

Peter van der Kort

Rol in SamenBeter
Deelnemer Proeftuin Westerpark

Als wijkbewoner van Westerpark, secretaris van de stichting i.o. U Niet Alleen en als vertegenwoordiger van de cliëntenraad van Arkin probeer ik een verbindende rol te spelen en vanuit het perspectief van cliënten en wijkbewoners een inbreng te hebben in de netwerkorganisatie die Samen Beter Westerpark wil zijn.


Organisatie
http://www.arkin.nl

Rikki Overbeek

Rikki OverbeekFred Kofman

Fred KofmanCompassie counts
edo.overman
Compassie counts

edo.overmanWessel van Beek
OpenGGZ.nl

Wessel van Beek

Psychotherapeut, mede eigenaar GGZ instelling, oprichter GGZ Veenendaal, dr. in de psychologie

Rol in SamenBeter
Oprichter OpenGGZ.nl

Organisatie
http://www.openggz.nl

profielfoto
ahaazel
profielfoto

ahaazel

Rol in SamenBeter
ArkinJurjen Mensink

Jurjen Mensinkprofielfoto
Moonen1
profielfoto

Moonen1Hilde
Hilde Wendt
Hilde

Hilde Wendt

Rol in SamenBeter
xMireille van Bree

Mireille van Breeervaringsdeskundige (proces)begeleider.
russell.cummins
ervaringsdeskundige (proces)begeleider.

russell.cumminsprofielfoto
Franca van Rosmalen
robuust
profielfoto

Franca van Rosmalen

Rol in SamenBeter
fan

Organisatie
https://www.rosrobuust.nl/

profielfoto
djongene
Arkin
profielfoto

djongene

Rol in SamenBeter
Geïnteresseerde

Organisatie
https://www.arkin.nl/

profielfoto
Marty Dijkstra
profielfoto

Marty DijkstraWico Mulder

Wico Mulderprofielfoto
PhyllisV
care+
profielfoto

PhyllisV

Sinds kort ben ik werkzaam als projectleider / teamleider binnen care+. Ik voel mij verantwoordelijk voor het meenemen van medewerkers in het herstel gedachtengoed en een anti stigma beweging creëren in de wijk waardoor bewoners met een psychische kwetsbaarheid op een volwaardige manier kunnen participeren. Vanuit die zoektocht kwam ik ook op deze site terecht en hoop hier aanknopingspunten te kunnen vinden.

Organisatie
http://www.care-plus.nl/

bianca.van-beugen

bianca.van-beugen

Uitgebreide ervaring met negatieve en ook wel positieve invloeden in de GGZ en herstel ondanks c.q. dank zij deze invloeden. Daarnaast ervaring met uitwisseling van ervaringen met andere "cliënten"/ ervaringsdeskundigen (ontwikkelen van "collectieve ervaringskennis"), het schrijven van blogs over GGZ gerelateerde onderwerpen, en het "beoordelen van wetenschappelijk onderzoek vanuit cliëntperspectief". 

Enige ervaring met werk in de wereld van gezondheidsgerelateerde wetenschap (stage Bio-Farmaceutische Wetenschappen) en beleid (toxicologie, stage bij RIVM).

Situatie op dit moment = op zoek naar meer mogelijkheden om bij te dragen en me hierin verder te ontwikkelen.

 

Rol in SamenBeter
Ervaringsdeskundige

Op dit moment loslopend ervaringsdeskundige met enige kleine vrijwilligersactiviteiten, waaronder de "Nieuwe GGZ Blog" (waarin in ieder geval maandelijks interviews met Philippe Delespaul geplaatst worden, maar daarnaast is het is de bedoeling om regelmatig meer mensen die in enig opzicht bij De Nieuwe GGZ betrokken zijn, aan het woord te laten.) Daarnaast ook actief voor Stichting Door en Voor, die op dit moment overigens nog geen banden heeft met Samen Beter.

Ik zou willen proberen om de bottom-up verbinding en mogelijkheden binnen Samen Beter te versterken. 


Organisatie
https://denieuweggzblog.wordpress.com

Francine

Francinejoop kools

joop koolsLeef Kwadraat, coaching, therapie & training met body en mind
Leef Kwadraat
Leef Kwadraat & Werk Kwadraat
Leef Kwadraat, coaching, therapie & training met body en mind

Leef Kwadraat

Ik wil weg van de standaard en onpersoonlijke zorg. De mens verdient meer dan dat! Ik kijk met aandacht naar de cliënt en ik probeer hem/haar helemaal te zien. Ik luister én kijk naar wat men vertelt. Ik kijk én luister hoe men dat vertelt. Ik kijk én luister naar het lichaam én de geest. Men praat namelijk met gesproken taal, maar ook met lichaamstaal. Er ligt een schat aan informatie verborgen in ons lichaam, grotendeels onbewuste processen. Ik ga ervan uit dat alles informatie is: de woorden, de toon, de mimiek, de houding, de beweging. En daar maak ik gebruik van in de behandeling om men zo goed mogelijk verder te helpen.
-leef in het kwadraat >> gelukkig in het kwadraat
-body & mind
-minder praten & meer ervaren
-10% bewuste & 90% onderbewuste
-geen protocollen, maar maatwerk
-zo kort mogelijk, zo lang als nodig

Rol in SamenBeter
Nog niet gedefinieerd

Organisatie
https://www.leefkwadraat.nl

Theo Schoutsen
Theo Schoutsen
Theo Schoutsen

Theo Schoutsenaleksandra.pakula
Mind&Health

aleksandra.pakulaPeter Rook
Uniekkk en vanuit Stichting Samen maken we Nieuwland

Peter Rook

Rol in SamenBeter
Webber in Amersfoort

Een duurzame samenleving is niet duurder; je moet alleen slimmer nadenken; het biedt enorme kansen; het kan nu!

Mijn passie is om te werken aan een betere wereld en wordt daarbij geïnspireerd door mensen als Nelson Mandela: 'It always seems impossible until it's done.'​

Graag wil ik impact hebben op de plek waar ik ben. Vanuit mijn intrinsieke motivatie en betrokkenheid bij de maatschappij ben ik naast mijn werk als vrijwilliger actief bezig met een innovatieve en integrale aanpak binnen het Sociaal Domein, WMO, Jeugd, Participatie door het verbinden van burgers/bewoners, gemeente, welzijnsorganisaties en formele en informele zorg.


Organisatie
https://wijzijnnieuwland.nl/organization/3765/uniekkk

Bert Vendrik Psycholoog en Publicist
bertvendrik
Bert Vendrik GZ Psycholoog
Bert Vendrik Psycholoog en Publicist

bertvendrik

Zie www.bertvendrik.nl

Rol in SamenBeter
Publicist en enthousiast zoeker naar nieuwe hulpvormen

Ik werk als psycholoog met kinderen in een wijk in Beuningen, ben op zoek naar andere hulpvormen en een andere rol die meer past bij een andere GGZ. Ik meen die gedeeltelijk gevonden te hebben. Zie www.bertvendrik.nl


Organisatie
http://bertvendrik.nl/

profielfoto
Tweeling76
De Regenboog Groep
profielfoto

Tweeling76

Rol in SamenBeter
Lid werkgroep

Organisatie
https://www.deregenboog.org/

profielfoto
rob keukens
profielfoto

rob keukensMariaR
NLZVE en Lisserbroek SamenMeer

MariaR

Rol in SamenBeter
Vanuit de NLZVE betrokken bij SamenBeter.

Organisatie
https://nlzve.mett.nl/home/default.aspx

profielfoto
Tessa
Arkin
profielfoto

Tessa

Rol in SamenBeter
beleidsadviseur Arkin (proeftuin Westerpark Amsterdam)

Als beleidsadviseur van Arkin ondersteun ik de proeftuin Westerpark in Amsterdam


Organisatie
http://arkin.nl

Ronald Verberne Verbernecorporation
Medewerker geweest bij LET Levantogroep Maastricht

Ronald Verberne Verbernecorporation

Ervaring met de nieuwe GGZ en crisis kaart consultant.

Rol in SamenBeter
Analist

Kritische blik als input.
profielfoto
m.otten@st.hanze.nl
Hanzehogeschool 9 Healthy Ageing Professional
profielfoto

m.otten@st.hanze.nl

Beroep: fysiotherapie
17 jaar werkzaam geweest als bedrijfsfysiotherapeut
Nu student Healthy Ageing Professional aan de Hanzehogeschool in Groningen en bezig met de Nationale Diabetes Challenge van de B vd Goor foundation. Mijn Innovatie en onderzoek richt zich op hoe de diabetes patient in beweing te krijgen.

Rol in SamenBeter
-

Organisatie
https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/speerpunten/healthy-ageing

Hans Versteegh / Welzijn 3.0
Hans Versteegh
Hans Versteegh / Welzijn 3.0

Hans VersteeghBart Brandenburg
Bart Brandenburg
Bart Brandenburg

Bart Brandenburgprofielfoto
Eline van Galen
Reframing Studio
profielfoto

Eline van GalenJan Mostert
Herstelacademie regio Delft

Jan Mostert

Na een rijke carrière in de internationale groenten en fruit handel in 2014 tegen een muur aangelopen. Twee opnames binnen de GGZ achter de rug. Sindsdien bezig en hevig geïnteresseerd in herstel en ervaringsdeskundigheid. Ook weer aan het studeren in deze richting. Rond de HBO Ervaringsdeskundigheid in Dordrecht dit jaar af en ga verder aan de Hogeschool van Amsterdam. Neem ondertussen weer deel aan het arbeidsproces als ervaringswerker bij GGZ Delfland in Delft voor 20 uur. Doe daarnaast nog neven activiteiten voor Brijder Onderzoek. Ben van mening dat zorg anders kan worden vormgegeven. Mens - mens in plaats van behandelaar - client.

Rol in SamenBeter
Ontwikkelaar en meedenker

Vanuit de oprichting van de herstelacademie regio Delft groot voorstander van nieuwe initiatieven en ideeën. Aangemeld om input te leveren en van gedachten te wisselen.


Organisatie
http://www.ggz-delfland.nl

Leo van Veen
leo van veen
HGRV Adviseurs Managers
Leo van Veen

leo van veen

Rol in SamenBeter
Secretaris

Ik maak me sterk voor drie onderwerpen: leren en verbinden, kennis delen en opschalen binnen SamenBeter, coördineren en afstemmen met programma's en initiatieven in het ICT werkveld en Mijn Digitale Zorgtegoed


Organisatie
https://www.hgrv.nl

profielfoto
CummingsCummings35
profielfoto

CummingsCummings35Zin Expert: voor een zinvolle aanpak bij transities.
Rijna1954
Zin Expert: voor een zinvolle aanpak bij transities.

Rijna1954profielfoto
Bart Bongers
Zorg in Ontwikkeling (ZIO)
profielfoto

Bart Bongers

Rol in SamenBeter
nntb

-


Organisatie
http://www.zio.nl

profielfoto
.Johan Sijm
profielfoto

.Johan Sijmprofielfoto
Ianthe Leeuw
profielfoto

Ianthe Leeuwprofielfoto
TvdH
profielfoto

TvdHFrans Kusse, arts voor integrale geneeskunde, bestuurlid AIM, AVIG en TIG
Frans Kusse
Academy for Integrative Medicine
Frans Kusse, arts voor integrale geneeskunde, bestuurlid AIM, AVIG en TIG

Frans Kusse

Frans Kusse (1952) studeerde andragogie (t/m doctoraal 1, UvA) en geneeskunde (artsexamen 1984, VU). Vanaf 1988 heeft hij een eigen praktijk in Amsterdam als arts voor integrale geneeskunde, waarin hij is gaan samenwerken met andere artsen en therapeuten. Sinds 2013 vormen zij het Artsencentrum Integrale Geneeskunde Amsterdam (www.aiga.nl).

Sinds 1994 is hij hoofdredacteur van het tijdschrift Similia Similibus Curentur (SSC), het wetenschappelijk tijdschrift homeopathische geneeskunde voor artsen in Nederland en Vlaanderen - en sinds 2012 tevens redactiecoördinator van het wetenschappelijke Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde (TIG).

Boeken:

  • Wat voor type bent u? Herken de homeopathische geneesmiddeltypen geschreven (ISBN 9071669 556)  
  • Wat voor type is mijn kind? Herken de homeopathische geneesmiddeltypen bij kinderen (ISBN 10 90-71669-57-2).

Deze boeken zijn inmiddels in tien talen uitgegeven.

Hij heeft blogs geschreven voor Artsennet.nl, de website van de KNMG, en momenteel schrijft hij blogs voor het Vakblad Natuurlijke en Integrale Gezondheidszorg.

Sinds 2007 is hij opleidingscoördinator en bestuurslid van de Homeopathie Stichting, het opleidingsinstituut homeopathische geneeskunde in Nederland voor artsen. Zie www.homeopathiestichting.nl.

Vanaf 2014 is hij coördinerend bestuurslid van de Academy for Integrative Medicine (AIM), het opleidingsinstituut dat opleidingen en nascholingen organiseert voor artsen in  Integrative Medicine. Zie www.aim-edu.nl.

Vanaf 2014 is hij tevens bestuurslid en vice-voorzitter van de Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG) met de portefeuille PR. Zie www.avig.nl.  

Verder speelt hij een verbindende rol in het IM-veld in Nederland, onder andere als coördinator van het Netwerk Integrative Medicine.

Rol in SamenBeter
Vertegenwoordiger van de Academy for Integrative Medicine en het Netwerk Integrale Zorg en Gezondheid

Vertegenwoordiger van het integrale veld om de verbinding te leggen tussen integrale artsen en therapeuten, inclusief het onderwijs op dit gebied, en de lokale initiatieven om gezondheid te bevorderen die uitgaan van SamenBeter.


Organisatie
http://www.aim-edu.nl

profielfoto
willem nater
NATER Gas & Vloeistofsystemen b.v.
profielfoto

willem nater

Rol in SamenBeter
Adviseur brandveiligheid risicovolle personen.

Een nieuwe methode met een verplaatsbare watermist sprinkler ontzorgd niet-vluchtvaardige en/of personen met een onvermijdelijk groter risico op brand.


Organisatie
http://www.qfog.nl

profielfoto
Arkel
xtravalue
profielfoto

Arkel

Rol in SamenBeter
??profielfoto
d_vanpareren
profielfoto

d_vanparerenprofielfoto
elke
profielfoto

elkeprofielfoto
Marco de Witte
profielfoto

Marco de Witteprofielfoto
Ed Maarseveen
Particulier
profielfoto

Ed Maarseveen

Curriculum Vitae

Persoonlijke Gegevens

Naam
Voornaam Ed
Geboortejaar 11-06-1959
Nationaliteit Nederlandse
Adres
Woonplaats Rotterdam
Tel.
E-mail e.maar@tele2.nl
Rijbewijs B-E

Opleiding en cursussen

1992 - 1996: MTS Weg- en Waterbouw
1973 - 1977: LTS electrotechniek

2009: Gww Bestek Administratie
2009: Gww Calculatie + Toepassingen in de praktijk
2009: Gww Bestek 5,0
2008: Basiscursus rechten (LOI)
2005: Nederlandse spelling en grammatica
2003: Klein vaarbewijs I
2003: Marifooncertificaat
2002: RAW-systematiek voor bestekschrijvers
2001: AutoCAD 2000 update
2001: Bestratingen
2001: VOL-VCA
2000: Microstation
2000: Directievoering UAV
1999: Verkeersmaatregelen
1999: Bestekschrijven
1999: Asfaltkennis
1998: MTS deelcertificaat AutoCAD-tekenen (bouwkunde)
1998: MTS deelcertificaat AutoCAD-tekenen (elektrotechniek)
1997: Telematica beheerder (automatisering)
1983: CVV autotechniek

Relevante Werkervaring

Van 1977 t/m 1992 als elektromechanisch (onderhouds)-monteur werkzaam geweest. en van 1992 t/m 2009 ben ik werkzaam geweest in de Weg en Waterbouwsector als werkvoorbereider, tekenaar en opzichter (overwegend bij overheden).

Software kennis:
Windows, MS-Office, SAP, AutoCAD, Igos, Microstation, GIS, Novell.

Talenkennis:
Nederlands, Engels (laag), Pools (laag).

Competenties:
Slagvaardig, klantgericht, empatisch.

Rol in SamenBeter
netwerken en alles wat op het pad komt dat interessant is.

Ik ben een aanpakker en soms ook wat de perfectionistisch.
Jos Morren

Jos Morren

Rol in SamenBeter
Communicatie

Geïnteresseerd in de praktische inzet van communicatie bij de omslag in de zorg. Hoe bereik je draagvlak en participatie in de wijk? 
profielfoto
Ghita
profielfoto

GhitaEasyROM
EasyROM

EasyROM

Je kan mijn linkedinprofiel lezen, maar in het kort:

43 jaar, 3 eigen kinderen, 1 crisispleegkind (4 wkn oud), crisispleegouder. Getrouwd.

Dax is een doorzetter, leergierig en strijdt voor gerechtigheid, eerlijkheid, oprechtheid, daadkracht en gelijkwaardigheid.

Zal altijd eerlijk een mening geven als daar om gevraagd wordt. Zal altijd voorde zwakkeren opkomen en helpen waar nodig en waar mogelijk.

Ik kan helpen met alle zaken, die met internet en mobiele apps te maken hebben, zowel van een creatief/design uitgangspunt, als een strategische/consultancy hoek, een programmeer-, hardware- en netwerktechnische hoek. Ik ben trouwfotogtraaf geweest, kan video-editten, videografie, dronefotografie/videografie en ben geïntereseerd in alle aspecten, waar iemand mij kan besmetten met hun passie.

Rol in SamenBeter
App ontwikkelaar

Ik ben Chief Technology Officer bij EasyROM, de meest innovatieve oplossing voor het meten van de kwaliteit van een medische behandeling volgens patiënten. Ik heb meer dan 10 jaar ervaring in het ontwikkelen van mobiele apps en meer dan 20 jaar met het bouwen van websites. Ik kan het allergoedkoopst en het snelst een idee omzetten in een app, omdat ik full-stack ontwikkelaar ben. Ik draag innovatie in de zorg een warm hart toe, dus doe ik daar veel voor, zo ook in de proeftuintjes.


Organisatie
https://www.easyromapp.com

profielfoto
lilo crasborn
MCC Omnes, regionale proeftuin Anders Beter
profielfoto

lilo crasborn

Rol in SamenBeter
ambassadeur voor samen beterLaura

LauraBertil

BertilArjen van der Stoel
arjenvanderstoel
Arjen van der Stoel

arjenvanderstoelprofielfoto
Calafell
Nieuwland
profielfoto

Calafell

Rol in SamenBeter
Webeditor Nieuwlandprofielfoto
Lieke van Dun
Praktijk de Binnenkamer
profielfoto

Lieke van Dun

Mijn naam is Lieke van Dun, geboren op 21 december 1976. Ik woon met mijn man en dochter in Zuid-Limburg, gemeente Margraten. Ik heb gedurende tien jaar gewerkt als psycholoog in de reguliere geestelijke gezondheidszorg en me daarnaast gespecialiseerd in zingeving en energiewerk.

Praktijk De Binnenkamer is een natuurlijk gevolg van mijn eigen zoektocht naar kwaliteit van leven. Het zin geven aan mijn leven en het begrijpen van de samenhang tussen mijn wereldse bestaan en mijn natuurlijke verbinding met een innerlijk bestaan stonden hierin centraal. Het diepgaande karakter van dit transformatieproces en de mate van vervulling dat me dit heeft gebracht wens ik elk mens toe

Praktijk De Binnenkamer is ontstaan vanuit de behoefte om het wezenlijke centraal te stellen en probleemgericht werken om te zetten naar potentieel gericht werken. Hierbij wil ik uitdragen dat het investeren in een gezonde geest net zo vanzelfsprekend is als investeren in een gezond lichaam.

Mijn manier van werken:
authentiek: ik verbind me vanuit mijn hart.
helder: ik zie de kern en ben als een spiegel.
onconventioneel: ik wijk af van gebaande paden omdat ik kijk naar wat nodig is.

Rol in SamenBeter
Existentiële zorg ontwikkelen

Visie: existentiële gezondheidszorg faciliteert eigen wijsheid en beoogt bewustwording en bezieling via inspirerende en laagdrempelige voorlichting over de essentie van welzijn en menszijn, ten behoeve van een innerlijke kwaliteit van leven van het individu en een liefdevolle includerende samenleving


Organisatie
http://praktijkdebinnenkamer.nl

profielfoto
sophie
profielfoto

sophie

Rol in SamenBeter
abc rep